Et typisk forløb

Et typisk forløb kunne være som følger:

Fase 1 Afdækning af behov

Indledningsvis afdækkes kundens aktuelle kommunikationsbehov og telestrategi. I denne fase vil der blive foretaget en komplet analyse af nuværende løsning. Samtidig få Vi afklaret om du som kunde har nogle særlige krav til løsning samt evt. forebehold ved valg af leverandører.

Fase 2 Indhenting af tilbud fra potentielle løverandører

Når Vi i samarbejde har fået afdække virksomhedens behov og ønsker til en ny teleløsning – indhentes tilbud fra potentielle leverandører.

Fase 3 Udvælgelse af leverandør

Her udvælges kunden fremtidige leverandør og det aktuelle tilbud tjekkes for eventuelle rettelser.

Fase 4 Kontrakt mellem virksomheden og leverandøren

De sidste detaljer finpudses og kontrakt afsluttes med valgte leverandør.

Fase 5 Implementeringen

Teleplan sørger for implementering af den nye løsning, så kunden ikke skal bruge tid eller medarbejderressourcer. Samtidig sørger Teleplan for at virksomhedens medarbejdere bliver uddannet i brug af den nye løsning. Virksomheden udpeger én eller flere Superbrugere, som får en mere detaljeret undervisning i det nye telefonsystem.

Fase 6 Opfølgningen

Teleplan følger virksomheden i ugerne efter implementering, ligesom Teleplan er behjælpelig med diverse tilretninger i telefonsystemet. Virksomhedens Superbruger vil altid kunne trække på Teleplans medarbejdere i forbindelse med tilretninger og hverdagens udfordringer med i det nye telefonsystem. Teleplan sikre ved opfølgningsmøder, at virksomheden i årene frem altid har den rette løsning og funktionaliteten er i højsæde.