Projektledelse

I tæt samarbejde med dig foretager vi en behovsanalyse, hvorefter vi kan udarbejde forskellige modeller, der beskriver forskellige niveauer af funktionalitet, økonomi, skalerbarhed m.m. Med baggrund i behovsanalysen udarbejder vi et løsningsforslag.

Vi sørger for, at implementering af en løsning sker så umærkbart for dig som muligt. En stor del af arbejdet klarer vi hjemmefra, så når vi kommer i din virksomhed resterer typisk blot den fysiske opsætning samt tilpasning til eksisterende miljøer.

Ved en proaktiv opfølgning sikrer vi, at vores leverancer til stadighed lever op til dine behov, og gennem hele forløbet sikrer vi ved en effektiv projektledelse, at der leveres til den aftalte tid og den aftalte løsningsmodel.

Vi hjælper dig med (projektydelse), hvad du har brug for – og sørger gerne for indkøb og efterfølgende opsætning og support. Vi sørger hele tiden for, at alt spiller sammen – og kunden har kun ét sted at ringe hen, hvis der er noget, der driller.