Skip to main content

Vi har over 15 års erfaring i kommunikationsbranchen og er altid opdateret på de nyeste funktioner og opdatering

Som allround leverandør inden for telefoniløsninger, it-løsninger og hardware har vi stor erfaring med at rådgive virksomheder. Vores medarbejdere er kompetente, og kan sætte sig ind i din virksomheds behov. Dette har givet os glade kunder i mange år. 

“Vores erfaring kan bruges til at hjælpe virksomheder fra start til slut. På den måde får I det bedste resultat, og vi får de gladeste kunder”

Sebastian ValbjørnDirektør, TelePlan

Rådgivning

Vi har over 15 års erfaring i kommunikationsbranchen og er altid opdateret på de nyeste funktioner og opdateringer. Vi kan derfor give kompetent rådgivning, som er tilpasset til den enkelte virksomhed.

Rådgivning

Fra rådgivning til implementering og support

Vi er eksperter i behovsanalyse, og kan derfor give din virksomhed en meget præcis rådgivning. Vi har mange års erfaring med at rådgive alle typer virksomheder inden for vores kompetenceområde. Dette har givet os en stor knowhow, da vi har kunne følge udviklingen og de nye funktioner.

Vi vil gerne have glade kunder og langvarige relationer. Dette får man kun ved at være knald dygtig hele vejen igennem. Derfor kan vi både hjælpe med at rådgive din virksomhed til de rigtige løsninger inden for:

Telekommunikation

IT-løsninger

Hardware

I får én leverandør – men rigtig mange fordele

Telekommunikation, der matcher din virksomhed

Hos TelePlan har vi kompetente medarbejdere med masser af erfaring og knowhow. Dette er med til at sikre, at du får den rigtige løsning for din virksomhed. Vi rådgiver både til den rette tele-løsning og til implementering af produktet. Det er nemlig vigtigt, at I kommer godt i gang med at bruge jeres nye kommunikationssystem.

IT-Løsninger og hardware, der letter jeres hverdag

Det kan være en udfordring at sikre, at udstyr, der er købt mange forskellige steder kan fungere sammen. Du kan i hvert fald risikere at bruge en del tid og penge på at få det til at virke.

TelePlan leverer altid velfungerende løsninger, hvor vi har et stort knowhow – og derved ville kunne bidrage til en målrettet og god support, når først løsningen er i drift.

Få en allround leverandør med korte kommunikationsveje

Vi er med dig hele vejen fra rådgivning til implementering og efterfølgende support. Dette betyder, at der ikke kan ske miskommunikation mellem forskellige leverandører. Samtidig vil et dybere strategisk arbejde også gøre, at vi bedre kan yde support til din virksomhed. Vi mener nemlig, at den bedste support sker, når vi kender vores kunder godt.

Projektforløb

I tæt samarbejde med dig foretager vi en behovsanalyse, hvorefter vi kan udarbejde forskellige modeller, der beskriver forskellige niveauer af funktionalitet, økonomi, skalerbarhed m.m. Med baggrund i behovsanalysen udarbejder vi et løsningsforslag.

Projektforløb

Med et projektforløb er vi med dig hele vejen

Vi har mange års erfaring med rådgivning, opsætning og implementering. Vi vil derfor gerne hjælpe andre virksomheder med at få kortere kommunikationsveje både internt og til kunderne.

Umærkbar implementering

Vi sørger for, at implementering af en løsning sker så umærkbart for dig som muligt. En stor del af arbejdet klarer vi hjemmefra, så når vi kommer i din virksomhed resterer typisk blot den fysiske opsætning samt tilpasning til eksisterende miljøer.

Proaktiv leverandør

Ved en proaktiv opfølgning sikrer vi, at vores leverancer til stadighed lever op til dine behov, og gennem hele forløbet sikrer vi ved en effektiv projektledelse, at der leveres til den aftalte tid og den aftalte løsningsmodel.

En samlet leverandør

Vi hjælper dig med, hvad du har brug for – og sørger gerne for indkøb og efterfølgende opsætning og support. Vi sørger hele tiden for at alt spiller sammen – og kunden har kun ét sted at ringe hen, hvis der er noget, der driller.
Projektforløb med TelePlan

Et typisk projektforløb kunne være som følger

1

Afdækning af behov

Indledningsvis afdækkes kundens aktuelle kommunikationsbehov og telestrategi. I denne fase vil der blive foretaget en komplet analyse af nuværende løsning. Samtidig får vi afklaret, om du som kunde har nogle særlige krav til løsning, samt evt. forbehold ved valg af leverandører.
2

Indhentning af tilbud fra potentielle leverandører

Når vi i samarbejde har fået afdækket virksomhedens behov og ønsker til en ny teleløsning, indhentes der tilbud fra potentielle leverandører.
3

Udvælgelse af leverandør

Her udvælges kundens fremtidige leverandør, og det aktuelle tilbud tjekkes for eventuelle rettelser.
4

Kontrakt mellem virksomheden og leverandøren

De sidste detaljer finpudses og kontrakt afsluttes med valgte leverandør.
5

Implementeringen

TelePlan sørger for implementering af den nye løsning, så kunden ikke skal bruge tid eller medarbejderressourcer. Samtidig sørger TelePlan for, at virksomhedens medarbejdere bliver uddannet i brug af den nye løsning. Virksomheden udpeger én eller flere Superbrugere, som får en mere detaljeret undervisning i det nye telefonsystem.
6

Opfølgningen

TelePlan følger virksomheden i ugerne efter implementeringen, ligesom TelePlan er behjælpelig med diverse tilretninger i telefonsystemet. Virksomhedens Superbruger vil altid kunne trække på TelePlans medarbejdere i forbindelse med tilretninger og hverdagens udfordringer med det nye telefonsystem. TelePlan sikrer ved opfølgningsmøder, at virksomheden i årene frem altid har den rette løsning og funktionaliteten er i højsæde.

Lad os optimere
jeres løsninger

Start et uforpligtende projekt op med os fra i dag